Біохімічні дослідження

Код
Наіменування дослідження
Термін виконання
(днів)
Вартість
(грн)
2122
1
70
2112
1
70
2108
1
90
2111
1
70
2281
Ліпідний комплекс (заг.холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, КА)
1
260
2183
Печінкові проби (білірубін та його фракції, АсТ, АлТ, лужна фосфатаза, ГГТ, загальний білок)
1
390
2184
Ниркові проби (сечовина, креатинін, сечова кислота)
1
190
2185
Ревмопроби (альбумін, загальний білок, СРБ, сечова кислота, РФ)
1
290
2404
1
70
2407
1
70