Біохімічні дослідження

Код
Наіменування дослідження
Термін виконання
(днів)
Вартість
(грн)
8
1
70
25
Ліпідний комплекс (заг.холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, КА)
1
190
28
Печінкові проби (білірубін та його фракції, АсТ, АлТ, лужна фосфатаза, ГГТ, загальний білок)
1
280
29
Ниркові проби (сечовина, креатинін, сечова кислота)
1
120
30
Ревмопроби (альбумін, загальний білок, СРБ, сечова кислота, РФ)
1
190
36
1
50
110
1
60