Інші інфекції

Код
Наіменування дослідження
Термін виконання
(днів)
Вартість
(грн)
165
Хелікобактер (Helicobacter pylori), Ig M і G
3
250