Дослідження системи гемостазу (коагулогія)

Код
Наіменування дослідження
Термін виконання
(днів)
Вартість
(грн)
1481
Коагулограма: активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізоване співвідношення (МНО), відсоток протромбіну за Квіком, тромбіновий час (ТЧ), фібріноген за Клаусом (ФБ)
* забір біоматеріалу в суботу виконується тільки у м. Черкаси
1
290
1401
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)
* забір біоматеріалу в суботу виконується тільки у м. Черкаси
1
50
1402
Протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізоване співвідношення (МНО), відсоток протромбіну за Квіком
* забір біоматеріалу в суботу виконується тільки у м. Черкаси
1
100
1403
Тромбіновий час (ТЧ)
* забір біоматеріалу в суботу виконується тільки у м. Черкаси
1
70
1404
Фібріноген за Клаусом (ФБ)
* забір біоматеріалу в суботу виконується тільки у м. Черкаси
1
80
1405
D-димер (D-Dimer)
* забір біоматеріалу в суботу виконується тільки у м. Черкаси
1
170