Дослідження системи гемостазу (коагулогія)

Код
Наіменування дослідження
Термін виконання
(днів)
Вартість
(грн)
400
Коагулограма: активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізоване співвідношення (МНО), відсоток протромбіну за Квіком, тромбіновий час (ТЧ), фібріноген за Клаусом (ФБ)
* забір біоматеріалу в суботу виконується тільки у м. Черкаси
1
220
401
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)
* забір біоматеріалу в суботу виконується тільки у м. Черкаси
1
50
402
Протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізоване співвідношення (МНО), відсоток протромбіну за Квіком
* забір біоматеріалу в суботу виконується тільки у м. Черкаси
1
80
403
Тромбіновий час (ТЧ)
* забір біоматеріалу в суботу виконується тільки у м. Черкаси
1
50
404
Фібріноген за Клаусом (ФБ)
* забір біоматеріалу в суботу виконується тільки у м. Черкаси
1
65
405
D-димер (D-Dimer)
* лабораторія не здійснює забір біоматеріалу в суботу
1
145