Метаболізм заліза та діагностика анемій

Код
Наіменування дослідження
Термін виконання
(днів)
Вартість
(грн)
61
1
140
89
Діагностика анемії: В12, фолієва кислота, феритин, залізо, залізозв’язуюча здатність, трансферин, коефіцієнт насичення трансферину
1
585