Показники вуглеводного обміну

Код
Наіменування дослідження
Термін виконання
(днів)
Вартість
(грн)
2301
1
50
2304
1
130
2381
Глюкоза + інсулін + індекс НОМА
1
160
2303
1
130
2382
Порушення вуглеводного обміну: глікований гемоглобін, С-пептид, глюкоза + інсулін + індекс НОМА
1
400