Показники вуглеводного обміну

Код
Наіменування дослідження
Термін виконання
(днів)
Вартість
(грн)
27
1
50
67
1
130
65
Глюкоза + інсулін + індекс НОМА
1
160
68
1
130
87
Порушення вуглеводного обміну: глікований гемоглобін, С-пептид, глюкоза + інсулін + індекс НОМА
1
400