Біохімічні дослідження

Код
Наіменування дослідження
Термін виконання
(днів)
Вартість
(грн)
8
1
50
25
Ліпідний комплекс (заг.холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, КА)
1
180
28
Печінкові проби (тимолова проба, білірубін та його фракції, АсТ, АлТ, лужна фосфатаза, ГГТ, загальний білок)
1
240
29
Ниркові проби (сечовина, креатинін, сечова кислота)
1
100
30
Ревмопроби (альбумін, загальний білок, СРБ, сечова кислота, РФ)
1
175
36
1
40
110
1
80