Показники вуглеводного обміну

Код
Наіменування дослідження
Термін виконання
(днів)
Вартість
(грн)
27
1
50
67
1
125
65
Глюкоза + інсулін + індекс НОМА
1
150
68
1
125
87
Порушення вуглеводного обміну: глікований гемоглобін, С-пептид, глюкоза + інсулін + індекс НОМА
1
380