Мікробіологічні дослідження (аналізатор)

Код
Наіменування дослідження
Термін виконання
(днів)
Вартість
(грн)
6302
Мікробіологічне дослідження сечі на аналізаторі. Антибіотикограма*
* у разі виявлення умовно-патогенної та патогенної мікрофлори
5
550