α-амілаза (сеча)

Вартість 50 грн
Код: 2106
Термін виконання (днів) - 1
Матеріал для дослідження: Середня порція вранішньої сечі


Метод дослідження - Ферментативно-колориметричний

Ферментативно-колориметричний